Strona korzysta
z plików cookies.
Zaakceptuj je, aby w pełni korzystać ze strony!
Więcej informacji

ptasia strefa7 dolna

bocian002 Międzynarodowy Spis Bociana Białego, przeprowadzany na obszarze Europy i Afryki Północnej od 1934 r., odbywa się co 10 lat. Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie możliwie wszystkich gniazd bociana białego na całym obszarze występowania tego gatunku.

Obserwacje przeprowadzane są zwykle w okresie od 5 do 20 lipca, gdyż wtedy młode bociany stoją już na gniazdach i łatwo je policzyć, zwłaszcza w trakcie karmienia przez rodziców. W ramach spisu należy sprawdzić obszar wybranej przez siebie gminy, w tym: miasta (ewentualnie dzielnice), wsie, przysiółki, osady, kolonie a nawet pojedyncze budynki. Jednakże bocian biały mimo tego, że praferuje gniazdowanie przy osadach ludzkich czasami także zajmuje tereny niezabudowane. Dlatego też w trakcie inwentaryzacji należy również odwiedzić tereny dolin rzecznych i większych kompleksów łąk z wysokimi drzewami czy ambonami myśliwskimi.

W czasie kontroli należy korzystać z lornetki i, o ile to możliwe, odbiornika GPS. Dobrze również przeprowadzić dokumentację fotograficzną:

  • gniazda z fragmentem podstawy i widocznymi pisklętami,
  • gniazda z całym obiektem, na którym jest ono umieszczone,
  • umiejscowienia gniazda w krajobrazie.

Wyniki obserwacji najlepiej uzupełnić wywiadami z mieszkańcami zajętej przez bociany posesji lub z sąsiadami.

Poprzez obserwacje i wywiad należy ustalić dla każdego gniazda:

  • czy gniazdo było w ogóle zajęte w danym roku?
  • jeżeli było zajęte, to przez ile ptaków i przez jak długi czas?
  • jeśli wiadomo, że bociany nie dochowały się potomstwa zdolnego opuścić gniazdo, na jakim etapie doszło do utraty lęgu (jaja, pisklęta)?
  • jeżeli para przystąpiła do lęgu, jaki był jego efekt?

Przeprowadzenie w Polsce spisu koordynuje Grupa Badawcza Bociana Białego. Ogólnopolska baza informacji o deklaracjach kontroli gmin oraz baza gromadząca wyniki spisu (w przygotowaniu) jest prowadzona przez Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Chętni do przeprowadzenia spisu powinni zgłaszać się do koordynatorów regionalnych z poszczególnych województw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN.

 

YouTubeFacebookgoogle

CZERWIEC 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30